Financiële dienstverleners

UDB is een innovatief FinTech bedrijf, dat opereert in een snel veranderende financiële wereld.

Er zijn weinig sectoren die zo onder een ‘vergrootglas’ liggen als die van de financiële dienstverlening. De regeldruk en toezicht nemen steeds verder toe. Denk daarbij aan de meldingsplicht van ‘ongebruikelijke transacties’ van de Wwft en de vergaande zorgplicht etc.

In het kader van de Wwft kunnen wij ook een rol spelen, ons product Customer Due Diligence bijvoorbeeld, verschaft u direct internationaal inzicht in de eigendoms- en zeggenschapstructuur van rechtspersonen, alsmede onroerend goed. Daarmee heeft uw organisatie snel antwoord op de vraag: waar is de persoon – met wie u wellicht zaken doet – bij betrokken?

UDB heeft ruime toegang tot essentiële data om een goede risico-inschatting te maken. Het is ook mogelijk om een ‘nulmeting’ uit te voeren op uw huidige relaties en deze in te delen in risico-categorieën.

Het kan bovendien nuttig zijn om het risicoprofiel van uw cliënt periodiek door UDB te laten monitoren.

Om een goede inschatting te maken over het toekomstig (financieel)gedrag van uw cliënt biedt UDB ook toegang tot een ruime collectie persoonsgebonden ‘historische’ gegevens/feiten.

Om uw acceptatieproces te ondersteunen zijn onze producten ook online/realtime beschikbaar.

 • Adres

 • Bedrijf

 • Beschrijving perceel

 • Bestuurder

 • Curatele

 • Eigenaar pand

 • Eigenaar onroerend goed

 • Faillissement / Wsnp

 • Foto perceel

 • Koopsom / Hypotheek

 • Telefoon

 • Voertuig

 • Wagenpark

 • Historie

Kansen

 • Met onze QuickScan kunnen wij u direct inzicht bieden in positie waarin uw cliënt verkeert, en deze is ook heel goed bruikbaar om hele cliënten portefeuilles al dan niet periodiek te scannen/monitoren.
 • Wij kunnen rijbewijzen realtime checken op geldigheid.
 • Met de database van UDB beschikt u over feiten. U hoeft niet te acteren op aannames en kunt voldoen aan de gedragsregels voor uw beroepsgroep.
 • Onze data is afkomstig uit betrouwbare bronnen en UDB beschikt over ruime gebruikslicenties.
 • Onze diensten worden aangeboden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
UDB Universal Databrokers Den Haag

UDB is volkomen onafhankelijk, objectief en op geen enkele wijze gelieerd aan een financiële dienstverlener.