Overheidsdiensten

Het opsporen van strafbare feiten is het exclusieve terrein van de overheid. UDB ondersteunt opsporings- en veiligheidsdiensten met persoonsgerichte sturings- en verwijsinformatie.

Publiek/private samenwerking is inmiddels niet meer weg te denken in de strijd tegen criminaliteit en terrorisme.

Het unieke van het UDB systeem is dat het op persoonsniveau, direct internationaal inzicht verschaft in de eigendomsstructuur en betrokkenheid bij bedrijven, onroerend goed en de relaties tussen (rechts)personen.

Die informatie leent zich in het bijzonder voor de signalering van vermogensbestandsdelen in het kader van ontnemingsmaatregelen.

Voor retrospectief onderzoek biedt UDB toegang tot een bijzondere collectie persoonsgebonden, historische feiten/gegevens van de afgelopen 25 jaar zoals: bedrijfsgegevens; onroerend goed; telefoonnummers; woon-/verblijfsadressen; faillissementen etc.

Al deze ongefilterde data is uitsluitend voor ambtelijk gebruik en binnen de bevoegdheden van een overheidsdienst online/realtime beschikbaar.

 • Adres

 • Bedrijf

 • Beschrijving perceel

 • Bestuurder

 • Curatele

 • Eigenaar pand

 • Eigenaar onroerend goed

 • Faillissement / Wsnp

 • Foto perceel

 • Koopsom / Hypotheek

 • Telefoon

 • Voertuig

 • Wagenpark

 • Historie (meer dan 10 jr).

Rapportages & proces-verbaal

 • Als u met behulp van ons systeem eenmaal weet wat u precies zoekt, dan kunt u bij de officiële bron de authentieke documenten verkrijgen en in uw rapportage of procesverbaal verwerken.
 • Afgezien van ondersteuning bij opsporing is UDB-data uitstekend te gebruiken als referentiemateriaal in het kader van: BIBOB, Ontnemingsmaatregelen, Gedragsverklaringen, Integriteitsonderzoeken, het signaleren van fraude en andere vormen van criminaliteit.
 • Alle verwerkingen vinden plaats conform de geldende privacy wetgeving, waarbij de rol van UDB beperkt blijft tot bewerker in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens (WBP).
 • Een aantal overheidsinstellingen maakt gebruik van UDB.

Universal Databrokers biedt ruime toegang tot recente informatie in de Benelux over onder andere: personen, bedrijven, onroerend goed, faillissementen, surceances van betaling en alle beschikbare telefoonnummers (met ruime historie).