Webshops

Nederlanders geven de laatste jaren fors meer geld uit via webwinkels. Ook in de rest van Europa groeit het aantal mensen dat online winkelt.

Bij verkoop op afstand met uitgestelde betaling, lopen webshops een meer dan gemiddeld risico.

Om het insolventie-risico tot een minimum te beperken heeft UDB een uniek acceptatie-systeem ontwikkeld voor consumenten en bedrijven.

Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op.

Wij zijn zo overtuigd van de voorspellende waarde van deze door ons ontwikkelde TransactieCheck, dat een betalingsgarantie wordt verstrekt in geval van faillissement of toetreding tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) van uw debiteur.

Onderaan deze pagina wordt uitgelegd hoe de TransactieCheck werkt.

 • Adres

 • Bedrijf

 • Beschrijving perceel

 • Bestuurder

 • Curatele

 • Koopsom / Hypotheek

 • Telefoon

 • Voertuig

 • Wagenpark

 • Historie

 • Eigenaar pand

 • Eigenaar onroerend goed

 • Faillissement / Wsnp

 • Foto perceel

UDB Transactie-Check

 1. Als een transactie met een onderneming/natuurlijk persoon bij UDB getoetst is dan wordt ‘realtime’ een score en/of een garantiebedrag afgegeven tussen de 0 en 1.000,– euro afhankelijk van het door UDB ingeschatte betalingsrisico.
 2. Uitsluitend de oorspronkelijke factuur (bedrag) voortvloeide uit de eerste transactie waarvoor een toetsing heeft plaatsgevonden moet binnen 30 dagen na toetsing zijn opgemaakt, gedateerd en verzonden aan dezelfde onderneming/consument,  komt voor de garantieregeling in aanmerking
 3. Als de debiteur de vordering niet voldaan heeft en binnen 3 maanden na toetsing failliet verklaart wordt zonder dat u zelf bij de faillissementsaanvraag betrokken bent dan kunt u binnen 30 dagen na de uitspraak gebruik maken van de garantieregeling. Voor natuurlijke personen gelden dezelfde termijnen bij toelating tot de Wsnp
 4. Uw vordering moet schriftelijk erkend zijn door de curator in het faillissement of de bewindvoerder in de Wsnp  en bij de opheffing van het faillissement/schuldsanering moet u over schriftelijk bewijs van de curator/bewindvoerder beschikken dat  er geen of onvoldoende uitkering heeft plaatsgevonden om uw vordering te dekken.
 5. Het (na faillissement-/Wsnp opheffing) uit te keren garantiebedrag(en) is/zijn beperkt tot maximaal het nominale factuurbedrag en beperkt tot maximaal het maandbedrag voor dit product dat de klant bij UDB heeft afgenomen in de maand waarin de toetsing heeft plaatsgevonden. Eventuele faillissement-/Wsnp uitkering zal verrekend worden met de garantie.
 6. De beoordeling in hoeverre een transactie voor de garantie in aanmerking komt is volledig  gebaseerd op gegevens afkomstig uit de openbare registers, statistische informatie en de transactie het geeft dus geen waarde oordeel over het betrokken bedrijf of de persoon, kortom UDB beoordeelt uitsluitend het financiële risico van de transactie om het te verstrekken garantiebedrag in te schatten en haar aansprakelijkheid te beperken.
 7. De (acceptatie) beslissing om al dan niet of onder voorwaarden zaken te doen met een bedrijf of persoon ligt volledig bij de UDB klant. UDB kan niet gedwongen worden om de afgegeven score/garantiebedrag te onderbouwen.
De rechten voortvloeiende uit de overeenkomst tussen de garantieontvanger en UDB zijn niet overdraagbaar.
Fraude met de opgegeven persoons- en of bedrijfsgegevens is uitgesloten van de garantieregeling.
UDB Universal Databrokers Den Haag

UDB biedt ruime toegang tot de gegevens van meer dan 150 miljoen consumenten en bedrijven. Die data is recent en er is een ruime historie.