Privacybeleid van Universal Databrokers

UDB is een facilitaire dienst, die voordelige grootverbruik data-licenties heeft verkregen voor toegang tot openbare bronnen zoals het Handelsregister, Kadaster, etc.
Die data is beschikbaar voor creditmanagementdoeleinden en in opdracht van derden kunnen bewerkingen worden gedaan op de verkregen gegevens.

Het UDB-systeem is in staat om binnen enkele seconden tientallen bronnen te raadplegen en dit te verwerken tot een rapport of score.

De resultaten worden niet door ons bewaard, UDB heeft ook niet de eigendomsrechten van de verkregen- en bewerkte data.

De diensten van worden aangeboden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Aangezien UDB geen enkele invloed heeft op de kwaliteit of inhoud van de openbare registers/bronnen kunnen wij eventuele vragen/klachten in het kader van privacywetgeving niet inhoudelijk behandelen maar slechts doorverwijzen naar de verantwoordelijke bron of opdrachtgever.

Onze opdrachtgevers komen voornamelijk uit de creditmanagementbranche en gebruiken onze diensten om creditrisico’s in te schatten, incassoprocedures te ondersteunen, fraude en andere vormen van criminaliteit te signaleren.

Wij gaan in principe uit van de goedertrouw van onze opdrachtgevers, bij gebleken of te vrezen misbruik zal UDB onmiddellijk de toegang tot het systeem blokkeren.