Bedrijven

Informatie van/over bedrijven is in de database van UDB gerelateerd aan diverse bronnen.

Op basis van die informatie kunnen rapportages worden opgebouwd.

De data kunnen wij afnemers via verschillende communicatiekanalen aanbieden.

  • Foto vestigingsadres

  • Eigenaar pand

  • Koopsom / Hypotheek

  • Wagenpark

  • Adres

  • Bedrijf

  • Telefoon

  • Historie (meer dan 10 jaar)

UDB heeft wat betreft de West-Europese markt alle recente data van o.a. het Kadaster, de Kamer van Koophandel (KvK), de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp), faillissementen, postcodetabel en bijna 30 miljoen telefoonnummers (mét ruime historie).

UDB Universal Databrokers Den Haag