Personen

Informatie over personen/consumenten is in de database van UDB gerelateerd aan verschillende bronnen.

Op basis daarvan – die bronbestanden zijn hier afgebeeld met pictogrammen – kunnen rapportages worden opgebouwd.

De data kunnen wij afnemers op tal van manieren aanbieden.

  • Failissement / Wsnp

  • Eigenaar onroerend goed

  • Curatele

  • Koopsom / Hypotheek

  • Adres

  • Bedrijf

  • Telefoon

  • Historie (meer dan 10 jaar)

UDB kan uw marketingbestanden valideren en aan data met betrekking tot bedrijven en adressen specifieke kenmerken toevoegen.

Universal Databrokers